top of page

LYDĖTUVIŲ 
CEREMONIJA

Lydėtuvės - tai personalizuotas, ritualinis atsisveikinimas su mirusiuoju, viena svarbiausių laidojimo dalių. Humanistinės Lydėtuvės yra nereliginis būdas pagerbti išėjusiojo gyvenimą su šiluma, jausmingumu ir prasme.

380 Eur

LT/EN/RU

apie 30 min.

visa Lietuva

kreiptis ne vėliau nei likus 24 val.

iki paslaugos suteikimo

dalyvių skaičius neribojamas

Lydėtuvės yra svarbus laikas šeimai ir draugams, skirtas sutelkti mintis į mirusiojo gyvenimą. Kiekvienos humanistinės Lydėtuvės kuriamos asmeniškai, kad ceremonija geriausiai atitiktų tai, kas iš tikrųjų buvo Jūsų išėję artimieji ir ką jie reiškė aplinkiniams.

Tai personalizuotas pasakojimas apie žmogaus gyvenimą, jo išmoktas pamokas ir patirtis. Apie tai, ką žmogus paliko kitiems. Šį pasakojimą rašome kartu su Jumis. Tai kūrybinis procesas, kurio pagrindinė inspiracija -  Jūsų prisiminimai. Siekiame, kad ceremonijos kūrimas suteiktų Jums retrospektyvą į praeitį ir praturtintų naujais atradimais, o sukurta ceremonija leistų jautriai ir prasmingai atsiminti išėjusį.

Mūsų ceremonijos nėra religinės ir tinka įvairių pasaulėžiūrų žmonėms, visgi, dažniausiai tokias ceremonijas renkasi nerelingų asmenų artimieji. 

Mes suprantame, kad kai kurie mūsų ceremonijos svečiai gali norėti atsiremti į savo išpažįstamą religiją, tad mūsų vedamos Lydėtuvės kruopščiai rengiamos, siekiant užtikrinti, kad jos įtrauktų visus susirinkusius. Dažniausiai skiriame kelias trumpas minutes tyliems apmąstymams, kurių metu kiekvienas norintis gauna galimybę prisiminti išėjusį ar tyliai pasimelsti. Humanistinės Lydėtuvės skirtos suburti žmones kartu tam, kad jie išreikštų ir dalintųsi bendru liūdesiu, tačiau taip pat paprastu ir nuoširdžiu būdu švęstų išėjusiojo gyvenimą.

Jums paskirtas Lydėtuvių ceremonmeisteris arba ceremonmeisterė sukurs asmenišką atsisveikinimo kalbą papildytą prasmingais ritualais ir praves ceremoniją Jūsų pasirinktoje vietoje. Mūsų ceremonmeisteriai yra pasirengę suteikti naudingų patarimų, kai jų reikia, geba paruošti, pravesti ir valdyti Lydėtuvių ceremoniją. Patys turėdami įvairių patirčių, mūsų ceremonmeisteriai sugeba suprasti ir atjausti netektį patyrusius asmenis ir yra dėmesingi bei atidūs klausytojai, jautrūs išėjusio artimųjų norams.​


 

Lydėtuvių ceremonmeisteriai:

 

 • susitinka su artimiausiais mirusiojo šeimos nariais ar draugais, tam kad kiek galima daugiau sužinotų apie išėjusį asmenį ir įsitikintų, kad Lydėtuvių ceremonija teisingai atspindi jo gyvenimą ir asmenybę;

 • pataria praktiniais klausimais, pavyzdžiui, dėl laidojimo būdo ir vietos pasirinkimo ar laiko, skirto ceremonijai krematoriume;

 • išklauso Jūsų idėjų apie muziką ar skaitinius ir, jei reikia, pateikia savo pasiūlymus;

 • pasidalina savo idėjomis ir patirtimi, kai to reikia;

 • bendrauja su tais, kurie dalyvauja Lydėtuvių ceremonijoje, pavyzdžiui, su asmenimis, kurie skaitys skaitinius;

 • parašo unikalią ceremoniją, kuri visiškai tinka mirusiam asmeniui ir aplinkybėms;

 • išlieka ramūs visos ceremonijos metu bei vedą ją šiltai ir oriai;

 • palieka Jums galutinio Lydėtuvių scenarijaus kopiją.

Visi mūsų humanistinių Lydėtuvių ceremonmeisteriai yra apmokyti, akredituoti bei laikosi Tarptautinės humanistų asociacijos praktikos kodekso.

Lydėtuvių ceremonija gali būti organizuojama:
 

 • kapinėse, apjungiant ją su laidojimo apeigomis;

 • šarvojimo vietoje;

 • krematoriume;

 • Jūsų pasirinktoje, išėjusiam svarbioje erdvėje (sodyboje, namuose, mylimame muziejuje ar gamtos kampelyje).

Savo ceremonijose siūlome tik tvarius ritualus, kurie neteršia gamtos, nereikalauja papildomų neatsinaujinančių ar kenksmingų išteklių ir derinasi su mūsų gamtą tausojančiu požiūriu.

bottom of page