top of page

GYVENIMO PABAIGOS
NORAI

Šį dokumentą sukūrėme kad paskatintumėme dialogą apie gyvenimo pabaigos norus. Suprantame, kad sunku pradėti kalbėtis, kai temos abstrakčios, o pasirinkimų, atrodo, begalė. Todėl viename dokumente sudėjome aktualiausius gyvenimo pabaigos klausimus. Būtent nuo to, kaip gerai artimieji žinos ir supras Jūsų norus, priklauso Jūsų gyvenimo pabaigos kokybė.

priklauso nuo užsakymo

visa Lietuva

dalyvių skaičius neribojamas

„Gyvenimo pabaigos norai“ skirti padėti iš anksto, apgalvotai pasiruošti gyvenimo pabaigos situacijoms bei užtikrinti, kad būtų žinoma ir vykdoma žmogaus valia. „Gyvenimo pabaigos norai“ yra išsamiausias, įvairias gyvenimo sritis apimantis dokumentas, skirtas iš anksto pareikšti apie savo norus stiuacijose, kai nebegalėsite priimti sprendimų. Siekiame, kad formaliai išreikšti „Gyvenimo pabaigos norai“ turėtų pirmenybę prieš visas kitas ne medicinines nuomones, išreikštas sprendimo priėmimo procese (pvz.: sutuoktinio, šeimos nario ar artimo draugo). Dokumentas parengtas bendradarbiaujant su įvairiais ekspertais, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktus, užsienio šalių praktiką bei  Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijoje (Oviedo Konvencija, ETS Nr. 164, 1997) įtvirtintus principus.

Šį dokumentą rekomenduojama pildyti kiekvienam pilnametystės sulaukusiam, teisiškai veiksniam asmeniui, nepriklausomai nuo jo sveikatos būklės ar amžiaus. Net jeigu manote, kad šio dokumento greitu metu  gali  neprireikti, pasiruošimas gyvenimo pabaigai yra svarbus Jūsų gyvenimo ramybei užtikrinti. Tik suvokdamas ir įsisamonindamas savo laikinumą žmogus gali iš tiesų vertinti gyvenimą. 

„Gyvenimo pabaigos norų“ dokumentas sudarytas iš septynių pagrindinių dalių, kurios gali būti aktualios ruošiantis gyvenimo pabaigai, tačiau kiekviena dalis yra nepriklausoma ir gali būti pildoma atskirai, tad Jūsų „Gyvenimo pabaigos norai“ gali susidėti tik iš tų dalių, kurios Jums atrodo svarbios ir reikalingos:

 1. Sveikatos priežiūra.  Šioje dalyje turėsite galimybe susipažinti su Lietuvoje taikomais sveikatos būklės sprendimais, apgalvoti, kaip norėtumėte jog būtų elgiamasi, jeigu su tokia būkle tektų susidurti Jums. 

 2. Donorystė. Aprašomi skirtingi kūno ir organų donorystės būdai ir pasirinkimai. Tai galimybė bent daliai Jūsų kūno po mirties tęsti gyvybės kelią. 

 3. Laidotuvės. Nors Jūs šioje, Jūsų gyvenimą mininčioje ceremonijoje, nedalyvausite, galite palikti gaires ir patarimus artimiesiems kokia norėtumėte, kad ji būtų.

 4. Turtinis palikimas. Šioje dalyje turėsite galimybę apžvelgti savo disponuojamą materialų turtą ir išreikšti savo valią - kaip su juo turėtų būti elgiamasi po Jūsų mirties. 

 5. Skaitmeninis palikimas. Kviečiame įvardinti kokį skaitmeninį turtą Jūs esate sukaupęs (el.paštus, socialinių tinklų paskyras, bitcoinus, skaitmenines nuotraukas ir pan.) ir kas turėtų būti su juo daroma po Jūsų mirties.

 6. Intelektinis palikimas. Intelektinis palikimas yra svarbi Jūsų palikimo dalis bei būdas pasidalinti savo mintimis, vertybėmis, gyvenimo pamokomis, aistromis, viltimis ir svajonėmis. Tai yra Jūsų galimybė užtikrinti, kad neišeisite iš gyvenimo palikę kažką neišsakyta.

 7. Valios priežiūros atstovas. Lietuvoje „Gyvenimo pabaigos norai“ yra užtikrinami tik juos prižiūrinčių žmonių dėka, tad pasirūpinkite, kad Jūsų norai būtų išgirsti ir suprasti Jūsų pasirinkto asmens.

 

Kodėl verta užpildyti „Gyvenimo pabaigos norus“?

 

 • galite iš anksto apgalvoti, kas Jums svarbiausia ir kokios priežiūros norėtumėte gyvenimo pabaigos situacijose;

 • užrašę savo norus, padėtumėte artimiesiems ir gydytojams priimti sprendimus dėl Jūsų priežiūros;

 • suteiktumėte artimiesiems gaires kaip elgtis Jūsų mirties atveju;

 • galėtumėte perduoti savo draugams ir artimiesiems savo mintis, žinias ar požiūrį;

 • galėtumėte po savęs palikti savo lūpomis papasakotą savo gyvenimo istoriją.

bottom of page